Pages

Wednesday, November 10, 2010

I'm still working to write my guideline

Өнөөдрийн байдлаар 41 хуудастай гарын авлагыг бэлтгээд байна. Энэ долоо хоног гарын авлагаа дуусгах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.

Би АНУ-ын Балтиморийн номын санд Дадлага хийж өнгөрүүлсэн 10 сарын 1-19 өдрүүдийн тэмдэглэлээ монгол хэл дээр буулгаж, номын санч нар төдийгүй сонирхсон хүмүүст уншуулахаар бэлтгэж байна.

Миний тэмдэглэлээс АНУ-д миний үзэж харсан, сурч мэдсэн, ойлгосон бүх зүйлийг та уншиж мэднэ.

Now I'm writing on 41st page of my library internship program diary, you can know what i learned and what i saw.
In this week, I'll finish my dairy.

No comments:

Post a Comment